Văn phòng: 02273.568.379 – 02273. 569.569

Zalo: 0977.767.678 –  0789.208.588

Điện thoại lái xe: 0789.208.589

Xuất hóa đơn đỏ, báo giá, hợp đồng: 0367.601.371

Điều phối xe: 0977.767.678

Địa chỉ nhận hàng:
Địa chỉ 1: La phù, Dương Liễu, Làng So, Làng Khoai, cảng Hà Nội
Địa chỉ trả hàng: Chợ bo Tp Thái Bình, chợ rồng nam định, Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư, Kiến Xương